За доставка:0331/ 6 51 84

ЗА НАС

Фирма САБИ-4 ООД е регистрирана през 1992 г. в град Асеновград и е специализирана в производството на бързо оборотни сладкарски изделия.

През годините фирмата изгражда трайни отношения с партньорите си под марката Амбелино, която се превръща в символ на качество и коректност.

Динамичното развитие на марката Амбелино е съпътствано и с увеличаване на обема, и капацитета на производство. Закупуват се нови машини, материалната база се модернизира, интегрират се нови рецепти.

Специално внимание се обръща на безопасноста и качеството на произвежданите продукти. От 04.08.2020 г. фирмата е защитила успешно един от най-престижните сертификати за качество и безопасност на храните IFS food certificate TUV NORD, както и е внедрила успешно система за управление на безопасността на храните НАССР. 

Покриването на най-високите критерии в производството са свързани с амбициите Амбелино да задържи лидерската си позиция в сегмента с малотрайни сладкарски изделия в страната и да се наложи като разпознаваем бранд на Европейския пазар.

През годините на растеж, от регионален производител до такъв от национален мащаб, фамилната компания е преодоляла редица трудности, спомогнали за изграждането на висок морал и доверие между служителите. Стремежът за развитие не се е променил от самото начало. Фокусът остава да бъде върху клиента и насладата му от десерта.